Psychosomatiek

Wanneer het leven bewegen in de weg staat.

Soms zijn klachten moeilijk te verklaren. Extreme vermoeidheid, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, chronische nek- of rugklachten, buikklachten en moeilijk kunnen ontspannen, zijn voorbeelden van lichamelijk waar te nemen symptomen die te maken kunnen hebben met psychische overbelasting. De lichamelijke signalen worden vaak aanvankelijk genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Het kan zijn dat medisch onderzoek geen aanknopingspunten voor behandeling geeft.

Ook klachten als lusteloosheid, slaapstoornis, angst, onzekerheid, concentratiestoornis, prikkelbaarheid en dwangmatig gedrag kunnen een indicatie zijn voor de psychosomatisch werkende fysiotherapeut. Naast de lichamelijke klachten zal deze met name ook de psychische en sociale aspecten betrekken bij zijn behandeling. Nadat er zicht is verkregen op de brede algehele gesteldheid wordt samen met de patiënt een therapieplan opgesteld. Van de patiënt wordt een actieve inbreng in de herstel- en veranderingsprocessen gevraagd.

Samen met onze psychosomatisch werkende fysiotherapeut (Maarten Knaapen) wordt gezocht naar herstel van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.