In samenwerking met Hierhebikpijn.nl

Fysiotherapie

Fysio = Bewegen

Fysiotherapie is waar het bij ons mee begon en wat altijd de kern zal blijven. De fysiotherapeut wordt gezien als specialist in beweging. Binnen de fysiotherapie zijn diverse specialisaties mogelijk. In onze praktijk hebben we manuele therapie, kinderfysiotherapie en sportfysiotherapie als extra aandachtsgebieden. Met deze specialisaties vullen we elkaar aan en kunnen we voor vrijwel iedere patiënt optimale zorg verlenen. Daar waar we vinden dat een andere specialisatie beter bij uw klacht past, willen we samen met u kijken waar in de regio deze zorg gegeven kan worden.

Openingstijden Fysiotherapie

Voor een aantal patiënten is het niet wenselijk om onder kantoortijden hun fysiotherapeut te bezoeken. Om hierin tegemoet te komen, hanteren wij de volgende ruime openingstijden:

maandag 08.00 - 21.00 u
dinsdag 08.00 - 18.00 u
woensdag 08.00 - 21.00 u
donderdag 08.00 - 18.00 u
vrijdag 08.00 - 18.00 u
zaterdag 08.00 - 14.00 u

Klik hier voor een overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars en onze tarieven.

Dubbele eerste afspraak

Per 1 januari 2015 is het mogelijk in onze praktijk een dubbele eerste afspraak te maken. Bij complexere aandoeningen en meer dan één klacht kunt u dat bij uw aanmelding aangeven. Er wordt dan meer tijd gepland zodat het één en ander goed in kaart is te brengen en er ook alle tijd is om de behandeling op te starten.

Dry-Needling en Fisioscissione lepeltechniek

In onze praktijk wordt (door Leonie Janssen en Ingrid Heinemans) gebruik gemaakt van Dry-Needlingtherapie. Door middel van een speciale techniek worden spieren met een naaldje aangeprikt met als doelstelling een regionale spanningsafname te krijgen. Aangrijpingspunten zijn zogenaamde triggerpoints - drukgevoelige plekjes die gerelateerd zijn aan de te behandelen klachten. Pijnafname, verbeterde bewegingsuitslagen en toename van kracht kunnen vaak al direct worden waargenomen. Zowel bij acute als al wat langer aanhoudende klachten kunnen te behandelen triggerpoints gevonden worden. Door het uitschakelen van de gevoelige triggerpoints kan verder gewerkt worden aan een optimaal bewegingspatroon. Dry Needling is een onderdeel van een normale fysiotherapeutische behandeling en wordt dan ook als zijnde fysiotherapie vergoed.

Daarnaast wordt in onze praktijk ook steeds vaker gewerkt met een nieuwe techniek uit Italië: Fisioscissione. Met speciaal gevormde lepels wordt extra bewegingsvrijheid gecreëerd voor het steunweefsel van ons lichaam. Daar waar op spierniveau rekoefeningen en massage net niet het gewenste effect geven, kan Fisioscissione een versnelling van het herstel geven. Kijk eventueel op deze video om een indruk te krijgen van deze behandelmethode.

Dorpsteam Sint Anthonis

Onze praktijk werkt met veel plezier samen met het Dorpsteam Sint Anthonis. We beseffen dat gezondheid een breed begrip is en dat het onze patiënten kan helpen om persoonlijk begeleid te worden bij vragen en problemen in de sociale leefomgeving. Het Dorpsteam Sint Anthonis (een gemeentelijk initiatief) kan behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld vragen op het gebied van jeugd en gezin, éénzaamheid, financiële problemen en mantelzorg. Waar nodig kunnen wij, na overleg met u, contact opnemen met de deskundige zorgverleners van ons Dorpsteam.