Oncologie

Begeleiding bij oncologie (kanker)

Mensen die kanker hebben (gehad) kunnen problemen krijgen door de ziekte zelf of door de behandeling. Bij sommige van deze problemen kan de oncologiefysiotherapeut helpen. Oncologiefysiotherapeuten worden ingezet in alle fasen van de ziekte.

De behandeling van de oncologiefysiotherapeut verschilt per fase, omdat het doel van de behandeling in iedere fase weer anders is.

In de curatieve fase: als de behandeling gericht is op genezing. Hierbij helpt de oncologiefysiotherapeut bij het terugkrijgen van verloren of verminderde vaardigheden
In de palliatieve fase: werken patiënten samen met de fysiotherapeut aan het behoud van wat ze nog kunnen.
In de terminale fase: begeleidt de oncologiefysiotherapeut de patiënt bij het feit dat hij steeds minder kan.

Kanker is steeds vaker een chronische ziekte. Door de vroegtijdige ontdekking (via screening) en betere behandelmethoden krijgt kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welzijn van patiënten. Mensen moeten (op hun eigen manier) leren omgaan met de nieuwe situatie. Oncologiefysiotherapeuten kunnen hierbij een ondersteunende rol vervullen.

Soms houden mensen, die behandeld zijn voor kanker, restverschijnselen over. Denk hierbij aan vermoeidheid. Daardoor zijn ze geneigd om minder te bewegen, terwijl voor hen bewegen juist extra belangrijk is. Een actieve leefstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor (het terugkeren van) kanker verminderen.

Mensen die voldoende bewegen voelen zich bovendien fitter en vrolijker. Een half uurtje per dag bewegen maakt al veel verschil!

Binnen onze praktijk is Hanna Verhoeven de gespecialiseerde oncologiefysiotherapeute en tevens oedeemtherapeute.

Voor de oncologische zorg is met diverse zorgverleners in de regio een samenwerkingsverband opgezet. Kijk daarvoor naar de volgende website: Centrum voor Oncologie.

Ook werken wij met het Fit4Surgery-programma. Een specialist kan in dit verband een verwijzing geven om een trainingsprogramma te volgen zodat men sterker een komende operatie in kan gaan. Herstel blijkt dan beter te verlopen en de kans op complicaties is ook kleiner.