Spreekuur ViaSana

Iedere derde maandag van de maand hebben wij in onze praktijk een gezamenlijk spreekuur met Chenelo Martijn van ViaSana. Hij is als Physician Assistant werkzaam en mag medische adviezen geven. Bij bijvoorbeeld twijfel of doorverwijzing gewenst zou kunnen zijn of bij vertraging in het herstel na een operatieve ingreep, kunnen we hem mee laten kijken en zijn advies meenemen in het verder te voeren beleid.