Overige Diensten

Multidisciplinair

In ons praktijkpand hebben tevens podologen (Peter en Herman van Dasselaar) hun zelfstandige praktijk (Podozorg Sint Anthonis). Deze korte lijnen zijn ideaal; indien gewenst kunnen we gebruik maken van elkaars specifieke kennis en vaardigheden. 

Daarnaast is er bij ons ook een ergotherapiepraktijk gevestigd: JIPA. Het komt regelmatig voor dat we als fysiotherapeut doorverwijzen naar een ergotherapeut om gebruik te maken van zijn/haar expertise. Kijk op deze website voor nadere informatie.

Ook hebben wij, vooral bij de programma's die we draaien voor de gecombineerde leefstijlinterventie, regelmatig contact met Lisanne Scheurs van Bureau Negen, de beweegcoach voor Sint Anthonis en omgeving.

Diëtiste Bernadette Deenen participeert bij ons bij de gecombineerde leefstijlinterventie. Dat doet ook diëtiste Elly Jacobs, en zij wordt in onze praktijk ook ingezet bij de begeleiding van oncologiepatiënten. Ze is daarnaast werkzaam in ziekenhuis Pantein en als zelfstandige.  

Vanuit het Centrum voor Oncologie is ook Ellen Roosenboom regelmatig in onze praktijk te vinden voor psychosociale ondersteuning binnen deze doelgroep.