Kinderfysiotherapie

Bewegen kan je leren.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening of een tekort aan bewegingservaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate een kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Een kinderfysiotherapeute kan nauwkeurig vaststellen of de motorische ontwikkeling van een kind vertraagd of afwijkend verloopt. Het eventueel volgende behandelplan wordt nauwkeurig aangepast aan het ontwikkelingsprofiel van het kind en aan de specifieke hulpvraag.

Mocht u twijfels hebben over de motorische ontwikkeling van uw kind, kunt u bij onze kinderfysiotherapeute (Ingrid Heinemans) een afspraak maken. Samen wordt er dan gekeken of er nadere zorg benodigd is.

Ook indien uw kind (baby) een voorkeurshouding of een afgeplatte schedel heeft, kunt u advies inwinnen en evt. een meting laten verrichten. Zo kan bepaald worden of verdere ondersteuning (zoals een helmredressietherapie) noodzakelijk is.

Op school blijkt wel eens dat een kind moeite heeft met het schrijven. Ook dan kan een kinderfysiotherapeute van nut zijn. Kijk even op deze folder. Onze kinderfysiotherapeute Ingrid heeft aanvullende scholing gehad voor schrijftherapie en heeft hierin intussen veel ervaring opgebouwd.

U hebt voor een eerste afspraak geen verwijsbrief van een arts nodig.