missie / visie

Meedoen in de maatschappij is een belangrijke kwaliteit. Actief participeren op het werk, tijdens sport en spel en in het gezin geeft een goed gevoel. Een fysiek probleem kan een beperkende factor zijn om er bij te horen. Soms kan het zelfs leiden tot problemen in de persoonlijke zelfstandigheid. Een fysiotherapeut is dé specialist van het bewegingsapparaat. Hij of zij kan u weer in beweging krijgen.

Missie

Wij verlenen optimale zorg aan onze patiënten. Kennis en attitude van onze fysiotherapeuten zijn gericht op maximale ondersteuning van onze patiënten bij het behalen van het gewenste behandelresultaat. De patiënt staat centraal en onze fysiotherapeuten stellen zich dienstverlenend op.
We omarmen het concept Positieve Gezondheid. Bij onze patiënten kijken we verder dan de gepresenteerde klachten. Het ondersteunen bij zelfredzaamheid en gebruik maken van de veerkracht van onze patiënten zien wij als middelen waarbij de patiënt tot een optimaal herstel gaat komen.
Onze praktijk heeft oog voor maatschappelijke thema's als natuur en milieu, duurzaamheid en derde wereld.
Daarnaast staat onze praktijk midden in de dorpse samenleving. Verenigingsleven en maatschappelijke projecten ondersteunen wij waar mogelijk.

Visie

We ambiëren om de patiënttevredenheid op een dusdanig hoog niveau te krijgen, dat we daarmee de fysiotherapiepraktijken in onze omgeving minimaal evenaren. Waar mogelijk zijn we transparant in het delen van de ervaringen van onze patiënten.
Voor verwijzers moeten we een adres zijn waar met vol vertrouwen of zelfs met voorkeur naar verwezen wordt.
Contacten met het sociale ondersteuningsplan 'Dorpsteam' worden onderhouden en actieve participatie hierin vanuit onze praktijk is gewenst.
Bij een vraag naar een presentatie, sponsoring, advertentie en participatie in projecten die het dorp en de directe omgeving betreffen, bekijken we dat met een positieve blik. Eerder een 'ja, waar kunnen we helpen' dan een 'nee want dat kost tijd en geld'.

Terug naar vorige pagina.