missie / visie

Meedoen in de maatschappij is een belangrijke kwaliteit. Actief participeren op het werk, tijdens sport en spel en in het gezin geeft een goed gevoel. Een fysiek probleem kan een beperkende factor zijn om er bij te horen. Soms kan het zelfs leiden tot problemen in de persoonlijke zelfstandigheid. Een fysiotherapeut is dé specialist van het bewegingsapparaat. Hij of zij kan u weer in beweging krijgen.

Missie

- We brengen mensen in beweging zodat ze optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.

Visie

We bieden op een laagdrempelige wijze beweegadviezen.
- Bij het coachen van onze klanten staat 'samen' centraal.
- De pijlers van 'Positieve Gezondheid' zijn de basis van onze behandelaanpak.
- Bij de praktijkvoering hebben we aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en circulariteit.
- De kwaliteit van dienstverlening is geen vaststaand gegeven maar een continu proces van aanpassing aan maatschappelijke ontwikkelingen.

Terug naar vorige pagina.