In samenwerking met Hierhebikpijn.nl

missie / visie

Meedoen in de maatschappij is een belangrijke kwaliteit. Actief participeren op het werk, tijdens sport en spel en in het gezin geeft een goed gevoel. Een fysiek probleem kan een beperkende factor zijn om er bij te horen. Soms kan het zelfs leiden tot problemen in de persoonlijke zelfstandigheid. Een fysiotherapeut is dé specialist van het bewegingsapparaat. Hij of zij kan u weer in beweging krijgen.

Missie

Wij verlenen de meest optimale zorg aan onze patiënten. Kennis en attitude van onze fysiotherapeuten zijn gericht op maximale ondersteuning van onze patiënten bij het behalen van het gewenste behandelresultaat. De patiënt staat centraal en onze fysiotherapeuten stellen zich dienstverlenend op. 

Onze praktijk heeft oog voor maatschappelijke thema's als natuur en milieu, duurzaamheid en derde wereld.

Visie

We ambiëren om de patiënttevredenheid op een dusdanig hoog niveau te krijgen, dat we daarmee de fysiotherapiepraktijken in onze omgeving overstijgen.

Voor verwijzers moeten we een adres zijn waarnaar met vol vertrouwen of zelfs met voorkeur verwezen wordt.

Sporters uit de wijde regio weten dat onze praktijk dé plaats is waar zij terecht kunnen voor het meest optimale herstel na blessures en voor preventie-adviezen.

Terug naar vorige pagina.